Yenişehir, Diyarbakır
0531 838 53 69

Diyarbakır Besyo Kursu ve Uzman Ekibi BESYO Hazırlıklarına Başladı

Diyarbakır besyo hazırlık kursunun verdiği eğitim, ağırlıklı olarak teknik bilgi birikimine ve düzenli olarak çalışmaya dayanan bir sürecin toplamıdır. Bu süre zarfında uzman kadrosu ile aday öğrencinin yetenekleri ve ilgisi analiz edilir. Analizler sonucunda BESYO’nun ilgili bölümlerine öğrenci yönlendirilir. Doğru antrenman bilgisi ile hazırlanan öğrenciler, üniversitelerin yayınladığı özel yetenek testlerindeki parkuları en ince ayrıntısına kadar çalışır. Dolayısıyla sınava defalarca girmiş gibi hazırlanan aday öğrenciler, kafası rahat bir şekilde parkuru tamamlar ve kaydını yapar. Diyarbakır besyo hazırlık kursu, doğru tercihler yaparak öğrencinin yetenekleri ve ilgisine göre kazanabileceği üniversiteye ve ilgili bölüme öğrenciyi yönlendirir. Buna göre yılların birikimiyle Diyarbakır besyo hazırlık kursu, BESYO bölümlerini ve ne iş yaptıkları en ince ayrıntısına kadar aday öğrenciye anlatıyor.

BESYO’nun Bölümleri Nelerdir?

Diyarbakır besyo hazırlık kursunun fiziksel ve mental olarak bu uzun ve zorlayıcı yolda aday öğrenciyi hazırladığı BESYO’nun bölümleri şunlardır:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüi:

Diyarbakır besyo hazırlık kursunun hazırladığı BESYO sınavında ÖSYM klavuzuna göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanabilmek için öğrencinin sırayla şu şartları başarıyla sağlaması gerekmektedir:

  • ÖSYM’nin yaptığı Y-TYT veya AYT sınavında ek puansız yerleştirme puanı olmadan ilk 800 bin başarı sıralamasına dahil olması
  • Her Üniversitenin belirli kurallar çerçevesinde belirlediği parkurda istenilen başarı, yani üniversitelerin yaptığı özel yetenek testinde elde edilen başarı puanı

Bunun yanı sıra Y-TYT ek yerleştirme puanı olmadan ilk 800 binde yer alan öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazanabilmesi için özel yetenek testine tabi tutulmaktadır. Bu yetenek testleri üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiği gibi kazanan öğrencilerin ham puanları da değişkenlik göstermektedir. Ayrıca bazı üniversiteler AYT eşit ağırlık bölümünden tercih usulü ile özel yetenek testi yapmadan da öğrenci kabul edebilmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Diyarbakır besyo hazırlık kursuna göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, kişilerin beden ve ruh sağlığını ön planda tutarak, öğrencileri spor ile birlikte insanlığın gelişimine fayda sağlamasıdır. Buna bağlı olarak insan gelişimi ve Türk Sporunu çağdaş değerler ve niteliklerle donatmak için eğitim sistemleri oluşturmayı amaçlar. Peki Diyarbakır besyo hazırlık kursunun aday öğrenciyi hazırladığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’den mezun olanlarne iş yapar? Bu bölümden mezun öğrenciler artık birer Öğretmen adayı olmaktadırlar. İster KPSS’ye hazırlaran MEB’e bağlı bir okula Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atanabilir isterseler de özel kolejlerde öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca lisans dönemi boyunca kendilerini geliştirmeleri ve sertifika almaları halinde tenis, yüzme, antrenörlük ve fitness gibi çeşitli alanlarda görev alabilirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü:

Diyarbakır besyo hazırlık kursunun aday öğrenciyi hazırladığı BESYO sınavı için ÖSYM’nin güncel kılavuza göre Antrenörlük bölümlerinde özel yetenek sınavına girmek için gereken minimum puan TYT’de ham puan 100 olarak açıklanmıştır. Diyarbakır besyo hazırlık kursu, Spor Akademisinin diğer bölümlerinde olduğu gibi bu bölümde de aday öğrenciyi hem fiziksel hemde mental olarak bu sınava başarı ile hazırlamaktadır.

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Mezunları Ne İş Yapar?:

Diyarbakır besyo hazırlık kursunu bu bölümden mezun olan öğrencileri seçmiş oldukları branşlara göre 3. kademe ve düzeyinde belge ile uzman antrenör olabilmesi için yönlendiriyor. Ayrıca Antrenörlük bölümü mezunları Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda antrenör olarak çalışabilmektedir ve özel sektörde profesyonel veya amatör düzeyde antrenör olabilmektedirler. Bunun yanı sıra Antrenörlük Eğitmi Bölüm mezunları Pedagojik Formasyon olarak MEB bünyesinde öğretmen olarak çalışabiliyorken ilgili eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde akademisyen veya yerel yönetimlerde spor uzmanı olabilirler.

Spor Yöneticiliği Bölümü:

Diyarbakır besyo hazırlık kursunun hazırladığı bu bölümde, ÖSYM’nin güncel kılavuza göre Spor Yöneticiliği bölümlerinde yine özel yetenek sınavına girmek için TYT’de ham 100 puan şartı aramaktadır. Bölümünün temel amacı akademik eğitimini almış, kamuda ve özel sektörde spor faaliyetlerini yönetenlerin başarıyla yetiştirilmesidir ancak yine bölüm öğrencileri Pedagojik Formasyon olarak öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?:

 Diyarbakır besyo hazırlık kursu geleceğin spor yöneticilerini başarıyla hazırlar. Bu bölüm mezunları, kurumsal spor salonlarında, profesyonel spor kulüplerinde, gençlik spora bağlı başkanlıklarında yönetici  olarak görev alabilirler. Ayrıca ilgili eğitimlerini tamamlayıp akademisyen olabilir veya Pedagojik eğitimini alıp öğretmen olabilirler.

Rekreasyon Bölümü:

Rekreasyon Bölümü için yine ÖSYM’nin güncel klavuzuna göre TYT sınavından ham 100 puan almak gereklidir ve bölüm ülkemizde gelişmekte ve desteklenmektedir. Bölümün amacı Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin kabul görmesini sağlamaktır. Bölümün temel amacı fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimine katkı gibi faydalar sağlmaktadır. Ayrıca fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetleri oluşturup yönetmek ve bu hizmetlerin bireylere aktarılmasında gerekli donanıma sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Diyarbakır besyo hazırlık kursunun hazırladığı BESYO sınavında başarı ile Rekreasyon Bölümüne mezun olan öğrenciler “Rekreasyon Uzmanı” olmaya hak kazanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?:

Diyarbakır besyo hazırlık kursu öğrencinin yeteneği ve ilgisi doğrultusunda Rekreasyon bölümü mezunlarını, kara ve su sporlarında aktivite liderliği,  genel rekreatif aktivite liderliği, sağlık turizmindeki rekreatif faaliyet liderliğine yönlendirmektedir. Ayrıca yine bu bölümden mezun olan öğrenciler pedagojik sertifikasını alarak öğretmen olabilmektedirler. Bunların yanı sıra yaz kış turizminde rekreatif faaliyet liderliği yapabilir ve yabancı dil konusunda kendini geliştirerek yaz ve kış turizminde dolgun bir maaşla çalışabilirler.

Spor Bilimleri Bölüm Mezunları:

Diyarbakır besyo hazırlık kursu’nun hazırladığı BESYO sınavında Spor Bilimleri bölümüne başarı ile kayıt olan öğrenci, teorik olarak üst düzey bilimsel eğitimler almaktadır.

Spor Bilimleri Bölüm Mezunları Ne İş Yapar?:

Diyarbakır besyo hazırlık kursu ile sınava hazırlanan öğrenciyi ilgisi yeteneği doğrultusunda Spor Bilimleri branşına yönlendirir. Bu bölüme uygun kaliteli akademisyen olarak yetişen Spor Bilimleri Mezunları; akademisyelik, formasyon sertifikası ile öğretmenlik, amatör ve profesyonel kulüplerde spor bilimcisi olarak görev alabilirler.

Engelli Engelsiz Spor Bilimleri Bölümü:

Diyarbakır besyo hazırlık kursu bölümün temel amacını da dikkate alarak öğrencinin yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda Spor Bilimlerine öğrenci yetiştirir. Engelli-Engelsiz Spor Bilimleri Bölümünün temel amacı anatomik olarak farklılık gösteren engelli bireyleri hedef almaktadır. Bunun yanı sıra spor eğitimini profesyonel ve doğru olarak almalarını sağlar ve yönüyle çok kıymetlidir. Bölümün ülkemizde istihdam olarak önü en açık ve en az bulunan BESYO bölümlerinden bir tanesiyken rehabilitasyon merkezleri için aranılan bir branştır.

Engelli Engelsiz Spor Bilimleri Bölüm Mezunları Ne İş Yapar?:

  Engelli Egzersiz Spor Eğitimi bölümü mezunları, farklı engel düzeyine sahip kişilerin sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yaparlar. Bölüm mezunları seçtikleri uzmanlık branşı olarak 2. kademe belge almaya hak kazanırlar. Bu sebeple branşın federasyonlarına bağlı kulüplerde veya gençlik spora bağlı kurumlarda antrenörlük, akdemisyenlik ve pedagojik sertifikasını alarak öğretmenlik mesleğini icra edebilirler.

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü:

 Diyarbakır besyo hazırlık kursu öğrencinin çevikliği ve anatomik uygunluğunu dikkate alarak ilgili üniversitelere öğrenciyi yönlendirir. TYT’de ham olarak 100 puan istenilen Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümünde bireylerin farklılıklarını dikkate alarak program yapmak ve sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon gibi özelliklerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca bu alanlarda ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilirler. Bunların haricinde etik kurallar çerçevesinde her yaşta ki bireyin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinirler. Bölümden mezun olararak “Eğzersiz ve Spor Uzmanı” ünvanını hak eden öğrenciler sorgulayan ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirir ve ülkemize katkıda bulunurlar.

Eğzersiz ve Spor Bilimleri Bölüm Mezunları Ne İş Yapar?:

 Diyarbakır besyo hazırlık kursunun ilgili bölüme yerleştirdiği öğrenciler akademisyen olabilir ve pedagojik sertifikası ile öğretmen olmayı hak ederler. Bunların haricinde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıklarında sözleşmeli çalışabilirler. Kamu kurum kuruluşlarında antrenörlük, profesyonel ve amatör kulüplerde kuvvet ve kondisyon koçluğu, askeri ve polis okullarında eğitmenlik,Fitness ve wellness alanlarında egzersiz uzmanlığı yapabilir ve ilgili alanlarda kendilerini geliştirebilirler.

Diyarbakır besyo hazırlık kursu BESYO’nun tüm bu alanlarına %100 başarı garantisi ile öğrenci hazırlamaktadır. Başarı ancak alanında uzman bir ekibin sizleri BESYO sınavına hazırlamasıyla gelebilir. Sizde doğru yere, doğru antrenman ile hazırlanmak istiyorsanız Diyarbakır besyo hazırlık kursu’na başvurun.